Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u een groot aantal veel gestelde vragen over brommobielen. Nog meer weten? Neem dan contact met ons op!

Een brommobiel wordt ook wel 45 km auto of Microcar genoemd. Een brommobiel is in principe een brommer met een gesloten carrosserie en meer dan 2 wielen. Een brommobiel heeft een maximaal ledig gewicht van 425 kg. De brommobiel mag maximaal 45 km per uur rijden en heeft een maximum vermogen van 6 kW. Voor een brommobiel gelden dezelfde regels op de weg als voor een personenauto, met uitzondering van het verbod te rijden op 100 wegen en snelwegen.
In principe mag u overal rijden waar u met de personenauto ook mag rijden, met uitzondering van wegen waar men meer dan 80 km per uur mag rijden. U mag niet op fietspaden, voetpaden of ruiterpaden rijden.
Om in Nederland in een brommobiel te mogen rijden, moet men minimaal 16 jaar zijn en in het bezit zijn van een bromfietscertificaat (= het AM rijbewijs).
U dient zich te houden aan de verkeersregels zoals deze ook voor de personenauto gelden en heeft een maximumsnelheid van 45 km per uur. Dit betekent dus dat u binnen de bebouwde kom op de meeste wegen 45 km per uur mag rijden, binnen 30 zones rijdt u 30 km per uur en in het woonerf rijdt u 15 km per uur. Buiten de bebouwde kom bedraagt uw snelheid maximaal 45 km per uur, tenzij anders aangeven met verkeersborden.
Nee. Om een brommobiel te mogen besturen dient u in het bezit te zijn van een AM-rijbewijs, ook wel het brommerrijbewijs. Vaak kunt u wanneer u bent afgekeurd voor uw autorijbewijs (B) deze omruilen voor het AM-rijbewijs. Dit kan bij de gemeente en zonder opnieuw gekeurd te worden. Als u bent geboren voor 14/02/1961, heeft u helemaal geen rijbewijs nodig.
U mag in een brommobiel rijden tenzij de arts anders verklaart. In veel gevallen mag u nog wel in een brommobiel rijden wanneer u om medische redenen niet meer in een auto mag rijden. Vraag hiernaar bij uw arts of medische keuring.
U moet medisch geschikt zijn om een voertuig te mogen besturen. Om aan te tonen dat u medisch geschikt bent, heeft u een Verklaring van Geschiktheid (VvG) nodig. Om deze verklaring te krijgen wordt u medisch gekeurd:</em></p><ul><li><em>Bij de aanvraag van uw eerste rijbewijs (vaak middels een vragenlijst)(met uitzondering van het AM-rijbewijs)</em></li><li><em>Wanneer u 75 jaar of ouder bent en uw rijbewijs wilt verlengen</em></li><li><em>Wanneer u 70 jaar of ouder bent en u uw rijbewijs verlengt, waardoor uw rijbewijs op of na uw 75<sup>e</sup> verjaardag verloopt (Een rijbewijs is maximaal 5 jaar geldig)</em></li><li><em>Bij een medische beperking of gezondheidsklachten die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
Nee. Het AM-rijbewijs is uitgezonderd voor de medische keuring. U hoeft dus niet medisch gekeurd te worden om in een brommobiel te mogen rijden. Uw arts kan wel bepalen dat het niet veilig is voor u om de weg op te gaan.
In België mag u vanaf 16 jaar, mits in het bezit van een AM-rijbewijs, rijden in een brommobiel.
Ja. Een verzekering is verplicht.
Nee. De brommobiel is vrijgesteld van de periodieke keuring. Het is wel verstandig om te voldoen aan de geadviseerde onderhoudsbeurten.
Nee. De brommobiel is vrijgesteld van wegenbelasting.
Een bestuurder vanaf 18 jaar mag 1 passagier meenemen. Als u nog geen 18 bent, mag u geen passagiers vervoeren.
Nee. In België niet. Steekt u de grens over? In Nederland is het verplicht om een 45 sticker van minstens 20 cm doorsnede op de achterkant van uw brommobiel bevestigd te hebben.
Nee. U kunt niet met uw brommobiel door de wasstraat. U dient de brommobiel met de hand te wassen.