ligiergroup logo

De medische keuring voor uw rijbewijs

Keuren vanaf uw 75e levensjaar, of de keuze om in een brommobiel te stappen

Wanneer het rijbewijs op of na de 75e verjaardag verloopt is een medische keuring voor het verlengen van uw B rijbewijs nodig.

Zo een keuring door een arts wordt ook wel een Rijbewijskeuring genoemd.

Het kan ook zijn dat uw rijbewijs niet verloopt maar dat er een medische aandoening is die u wilt laten beoordelen door het CBR.  Ook dan moet u een rijbewijskeuring ondergaan.

Tijdens de rijbewijskeuring wordt gekeken of iemand voldoet aan de wettelijke normen om zelfstandig en veilig een voertuig te besturen. De arts beoordeelt:

  • de bloeddruk
  • de urine op (glucose) suiker
  • het gezichtsvermogen
  • of iemand lichamelijk en geestelijk in staat is om veilig een motorvoertuig te besturen.

 

Een belangrijk deel van het onderzoek is de medicatielijst. Deze dient altijd meegenomen te worden samen met een beetje urine.  U hoeft geen recept van uw bril mee te nemen. Het is wel aan te raden uw ogen van te voren even te laten controleren door een opticien.

RegelzorgRijbewijskeuringen

Iedere arts mag een rijbewijskeuring doen. Ook uw eigen huisarts. Echter veel huisartsen hebben geen tijd of willen uit principe hun eigen patienten niet keuren en verwijzen dan o.a. naar RegelzorgRijbewijskeuringen. Deze organisatie werkt samen met ervaren keuringsartsen in heel Nederland (ruim 220 locaties in Nederland) voor een voordelig tarief.

CBR

Het advies van het CBR is om vier maanden voor einddatum van uw rijbewijs te starten met de procedure. U koopt eerst een Gezondheidsverklaring. Dit is een vragenlijst met vragen over uw gezondheid. Deze moet u zelf beantwoorden met JA en NEE en opsturen naar het CBR. Het is belangrijk de vragen naar waarheid te beantwoorden.  Het CBR stuurt u als antwoord papieren die een arts en soms ook een specialist moet invullen. Voor iedere vraag die u met JA beantwoord krijgt u een extra Verslag toegestuurd. Wanneer u deze papieren van het CBR heeft ontvangen maakt u vervolgens een afspraak voor een rijbewijskeuring bijv. via Regelzorg.

U kunt een gezondheidsverklaring kopen kopen of op papier. Digitaal via mijncbr.nl. U dient dan wel in te loggen met uw DigiD met SMS controle. Is dat lastig dan kunt u ook een papieren Gezondheidsverklaring kopen bij uw gemeente of via Regelzorg.

Keuring

De arts zal bij de keuring de papieren digitaal (op de computer) invullen en meteen versturen. Op de papieren die u de arts geeft staat een code zodat de arts deze digitaal kan invullen. U krijgt de papieren dus leeg mee terug. Als u een papieren gezondheidsverklaring heeft gekocht krijgt u de uitslag van het CBR gewoon via de post. Indien u dat digitaal heeft gekocht krijgt u digitaal bericht.

 

De medisch adviseur van het CBR bepaalt of u een verklaring van geschiktheid krijgt waarna u naar de gemeente gaat om uw rijbewijs te vernieuwen. Met een verlopen rijbewijs mag u niet rijden.  Er is geen coulanceregeling meer voor 75 plussers.  Bij de gemeente duurt het aanvragen van een nieuw rijbewijs een week.

 

Het kan ook zijn dat u niet meteen een verklaring van geschiktheid krijgt. Soms moet de keuringsarts nog een toelichting invullen of krijgt u een nieuw verslag. Dan neemt u contact op met de keuringsarts of de organisatie waarbij u de afspraak heeft gemaakt. Soms wil het CBR dat u een zgn. Rijtest doet.

Echter het overgrote merendeel van de mensen krijgt heel snel na de keuring de verklaring van geschiktheid. Er zijn geen lange doorlooptijden meer bij het CBR. 90% krijgt antwoord binnen 1 maand en ook komt het heel veel voor dat men direct na de keuring al een goedkeuring krijgt. Dat gaat dan via een zgn. Automatisch protocol.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken. Via www.regelzorg.nl maakt u gemakkelijk zelf een afspraak. Liever bellen: tijdens kantooruren is Regelzorg telefonisch bereikbaar via 088 23 23 300

Sinds kort kunt u bij Regelzorg ook terecht om een CBR Rapport Oogarts in te laten vullen.